Promotie: Nieuwe methoden om de samenstelling en de processen van atmosferische organische stoffen in de gas fase en in fijnstof te onderzoeken

/ December 9, 2014/ Atmospheric Physics and Chemistry, IMAU

Joseph Timkovsky ontwikkelde nieuwe methoden om atmosferische organische stoffen in de gasfase en in fijnstof te onderzoeken. Vluchtige organische stoffen (VOS) en organisch fijnstof (OF) in onze atmosfeer beïnvloeden zowel onze gezondheid als het klimaat. Om de hoeveelheden VOS en OF in de atmosfeer te controleren, is het essentieel om hun belangrijkste bronnen en het effect van externe factoren op die bronnen te begrijpen.

De belangrijkste bron van VOS zijn plantenemissies en hiernaar is veel onderzoek gedaan. Het effect van externe factoren zoals milieuvervuiling op deze emissies is echter nog nauwelijks onderzocht. Daarom ontwikkelde Timkovsky een meetsysteem dat de verandering in plant VOS emissies onder de invloed van verschillende vervuilers kan karakteriseren.

OF wordt historisch gemeten als hoeveelheid organisch koolstof. Metingen van de exacte chemische samenstelling van OF is meer uitdagend, maar wel essentieel om de secundaire bronnen en klimaateffecten van fijnstof te begrijpen. Timkovsky ontwikkelde een nieuw offline meetinstrument voor de bepaling van de OF samenstelling en liet daarnaast zien hoe deze bepaald kan worden met een bestaand in-situ instrument.

Datum en tijd: 12/1/2015 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promovendus: Joseph Tsimkouski
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: New methods to study composition and processes of atmospheric organics in the gas and the condensed phase
Promotor: Thomas Röckmann
Co-promotor: Rupert Holzinger

Bron: Universiteit Utrecht