Promotie: Effecten van zandwinning en zeespiegelstijging op kustaangehechte zandbanken

/ November 18, 2014/ Coastal and Shelf Sea Dynamics, IMAU

Veel kustzeeën worden gekenmerkt door ritmische bodempatronen, zoals kustaangehechte zandbanken. Deze banken komen voor op de binnenste continentale helling van zeeën waar zich frequent stormen voordoen. Kennis van het gedrag van deze zandbanken is belangrijk omdat ze een positieve invloed hebben op de stabiliteit van de kust. Abdel Nnafie bestudeerde de effecten van zandwinning en zeespiegelstijging op het gedrag van deze zandbanken.

Nnafie gebruikte hiervoor een nieuw morfodynamisch model, genaamd MORFO56. Simulaties met MORFO56 tonen aan dat na zandwinning een opvulling van de zandput plaatsvindt op tijdschalen van tientallen jaren. De zandbank herstelt zich uiteindelijk echter niet volledig. Verder blijkt dat als het zeeniveau blijft stijgen, de hoogte van zandbanken toeneemt en hun migratiesnelheid afneemt, totdat ze uiteindelijk inactief worden (verdrinking).

Nnafie onderzocht ook het effect van de combinatie van zeespiegelstijging, een landwaartse beweging van het kustsysteem en het steiler worden van de bodem. Hij laat zien dat hierdoor nieuwe zandbanken ontstaan in het nieuwe (landwaartse) gedeelte van de continentale helling. Deze zandbanken blijven actief in de tijd. De oude zandbanken worden minder actief.

Als het zeewaartse deel van een zandbank verdrinkt, verandert dit deel van oriëntatie. In vergelijking met het actieve deel van de zandbank komt het meer parallel aan de kust te liggen. Het zeewaartse deel kan zich ook losmaken van het landwaartse deel en achterblijven op de bodem.

Datum en tijd: 3/12/2014 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promovendus: Abdel Nnafie
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Formation and long-term evolution of shoreface-connected sand ridges: Modeling the effects of sand extraction and sea level rise
Promotor 1: Prof. dr. H.E. de Swart