Vijf Vidi-subsidies voor Utrechtse bètawetenschappers

/ May 19, 2014/ IMAU, Ocean Circulation and Climate

Vijf onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen hebben van NWO een Vidi-financiering toegekend gekregen van ieder maximaal 800.000 euro. Hiermee biedt NWO de Utrechtse talentvolle onderzoekers de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.
NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden 540 onderzoekers in Nederland een aanvraag in, waarvan NWO er uiteindelijk 88 heeft toegekend, waaronder 13 onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Excellente onderzoekers
Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi-subsidie kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

De Vidi-winnaars van de faculteit Bètawetenschappen:

Wervelend de diepzee in
Dr. C.A. (Caroline) Katsman, Oceanografie IMAU
In de Noord-Atlantische Oceaan zinkt zeewater naar de diepzee. Dit proces stokt in een warmer klimaat, wat leidt tot extra zeespiegelstijging. Effecten van wervels in oceaanstromingen ontbreken echter in dit toekomstbeeld. Door te analyseren wat wervels doen verbeteren oceanografen klimaatvoorspellingen.

Omzetten van biomassa met katalyse: de natuur doet het voor
Dr. P. C. A. (Pieter) Bruijnincx, Anorganische Chemie & Katalyse
De natuur heeft elegante oplossingen gevonden om complexe processen mogelijk te maken en te controleren. Met deze oplossingen als inspiratiebron gaan de onderzoekers nieuwe, dynamische processen en katalysatoren ontwikkelen om biomassa om te zetten in duurzame chemicaliën en brandstoffen.

Verbouwing van ingepakt DNA
Dr H. (Hugo) van Ingen, NMR Spectroscopy Research Group
Ons DNA wordt beschermd door het stevig in te pakken. Om het DNA te kunnen aflezen, wordt het weer uitgepakt. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe technieken om het mechanisme van deze verbouwing te achterhalen, met nadruk op het samenspel van moleculaire structuur, dynamica en interacties.

Een navigatiesysteem in iedere cel
Dr. S.M. (Simone) Lemeer, Scheikunde
Kankercellen zijn meester in het omzeilen van blokkades (medicijnen) die hun groei belemmeren. Hoe werkt dit interne navigatiesysteem? Kan door het aanbrengen van meerdere blokkades de kankercel alsnog gedood worden? Dit onderzoek zal het uitwijzen.

Nanodeeltjes verbeteren efficiëntie van kankertherapie
Dr. Ir. T (Tina) Vermonden, Biofarmacie & Farmaceutische Technologie
Geneesmiddelen tegen kanker moeten kankercellen doden, maar ze vernietigen ook gezonde cellen waardoor ernstige bijwerkingen optreden. In dit project worden biomaterialen ontwikkeld waaruit nanodeeltjes beladen met geneesmiddelen gedurende een langere periode vrijkomen. Hierdoor verbetert de efficiëntie, terwijl de gebruikte dosis lager kan zijn.