De Noordzeebodem: een landschap vol pieken en dalen

/ August 19, 2013/ Coastal and Shelf Sea Dynamics, IMAU

Screen shot 2013-09-16 at 4.02.50 PMIn De Grote Rede, een informatieblad over de Vlaamse kust en aangrenzende zee uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), verscheen deze maand een artikel over de bodempatronen van de Noordzee. Een gezamenlijke publicatie van de Vakgroep Civiele Techniek, Universiteit Gent, de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, Brussel en het IMAU, Universiteit Utrecht.

De Wandelaar, Thornton Bank, Ravelingen, West- en Oosthinder, … Zandbanken zijn voor liefhebbers van onze Belgische kust vertrouwde begrippen. Ze komen dan ook vaak onder de aandacht bij het bredere publiek als vestigingsplaats voor offshore windmolens. Maar naast de gekende zandbanken komen in de Noordzee ook andere “bodemvormen” voor, elk met hun eigen kenmerken. Deze bodempatronen maken het onderwaterlandschap van onze Noordzee erg divers. Toch ontglippen de verschillende bodemvormen vaak aan onze aandacht. Onterecht zo blijkt, want ze vervullen een belangrijke ecologische functie en hebben invloed op bijvoorbeeld de scheepvaart en zandwinning. Hoe ontstaan nu deze bodempatronen in de Noordzee? Welke types kan je er aantreffen? En hoe verschillen ze van elkaar?

Klik hier voor het volledige artikel.